thành phần cấu táo của đá nhân tạo

Thành Phần Cấu Tạo Đá Nhân Tạo

Mặt bếp đá nhân tạo 1-500x500

Được sản xuất trên hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại theo công nghệ “Compaction by Vibrocompresion Under Vaccum” (Tạm dịch: Công nghệ rung ép vật liệu trong môi trường chân không), đá nhân tạo gốc thạch anh/VICOSTONE Quartz